adwokat lodz

Żyjemy w czasach, w których turystyka jest szeroko rozwinięta, a migracje stają się czymś normalnym. Przyczyniło się to do przemieszań kulturowych, w konsekwencji czego coraz częściej napotykamy małżeństwa mieszane.

Prawo którego państwa obowiązuje podczas rozwodu?

Niestety to, co początkowo jest fascynujące, często szybko się nudzi. Poza klasycznymi nieporozumieniami małżonków dochodzi także do kłótni na tle religijnym czy też niezgodności wynikającymi z odmienności światopoglądu, innych wartości życiowych i tradycji. Wszystkie te czynniki wpływają na pogorszenie relacji między partnerami. Konsekwencją tej sytuacji może być nawet rozwód międzynarodowy. Niestety nie jest to łatwa sprawa, ponieważ wymagane jest wskazanie prawa właściwego. Dodatkowym problemem jest różnica systemów prawnych. Nie wszystkie kraje dopuszczają możliwość rozwodu z tych samych przyczyn. W takiej sytuacji obowiązuje prawo państwa, w którym zamieszkiwały obie osoby przynajmniej przez rok lub przez pół roku przed złożeniem wniosku tylko w przypadku, jeśli osoba zakładająca sprawę jest obywatelem danego kraju.

Dobry adwokat to jedyny klucz do sukcesu

Rozwód międzynarodowy jest najczęściej sprawą trudniejszą w porównaniu do klasycznego, dlatego tak ważny jest dobry adwokat Łódź to przykład miasta posiadającego bardzo wielu specjalistów podejmujących się wymagających wyzwań i posiadających doświadczenie w rozwodach z obcokrajowcami. Dobry specjalista nie tylko musi znać się na przepisach prawnych, ale także ważne jest terminowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Może wystąpić sytuacja, kiedy oboje z małżonków złożą wniosek o rozwód do swojego ojczystego kraju. W takim przypadku kluczowa jest ich kolejność. Wówczas proces będzie przeprowadzany w kraju, do którego wniosek wpłynął jako pierwszy. Kiedy strony zaczynają mieć kryzysy, warto zadbać o to, aby uprzedzić partnera. Trzeba pamiętać, że pozwany przebywający w innym kraju nie musi stawić się na przesłuchaniu. Może złożyć zeznania w tej sprawie przed konsulem lub sądem właściwym w miejscu aktualnego przebywania.