Rok rocznie nawet kilka milionów Polaków wyjeżdża do pracy najemnej za granicą. Wiąże się to z nominalnie wysokimi zarobkami, które upoważniają do stosunkowo wysokich zwrotów nadpłaconego podatku dochodowego. Warto wiedzieć, komu się takowy należy, gdyż mogą to być wysokie kwoty.

Gdzie płaci się podatek dochodowy mieszkając za granicą?

Mieszkanie za granicą wiąże się z posiadaniem obowiązku płacenia tam podatków. Dotyczy to w dużej mierze podatku dochodowego oraz składek emerytalnych oraz zdrowotnych obowiązujących w danym kraju, które wynikają z lokalnych przepisów prawa pracy. W większości krajów Unii Europejskiej płacenie tego typu danin jest nieuniknione. W praktyce oznacza to, że będąc obywatelem RP, a mieszkając za granicą, płaci się tam podatki na rzecz lokalnych urzędów, a jednocześnie nadal posiada się zobowiązanie finansowe wobec polskiego urzędu skarbowego. Konkretne kwestie prawne zależne są od tego, czy dana osoba pracuje na zasadzie czasowego pozwolenia na pracę i przebywa za granicą zaledwie przez pewną część roku podatkowego, czy pobyt jest stały, a osoba fizyczna jest zameldowana w danym kraju na stałe. W tym pierwszym przypadku można ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, który w przypadku znacznej części krajów, do których zazwyczaj emigrują Polacy, będzie nadpłacony.

Zwrot podatku z zagranicy – gdzie są najniższe podatki dochodowe?

Znaczna część Polaków emigruje do Wielkiej Brytanii. Wiąże się to z płaceniem tam między innymi podatku dochodowego. Warto jednak zaznaczyć, że kwota wolna od podatku jest tam przeszło piętnastokrotnie wyższa niż w Polsce, co wiąże się z ogromnymi kwotami, które mogą należeć się Polakowi pracującemu na Wyspach. Wysokość podatku dochodowego liczy się bowiem od kwoty, która jest różnicą pomiędzy dochodami, a kwotą wolną od podatku. Oznacza to, że podatek zapłacony od zarobionych przeszło pięćdziesięciu tysięcy złotych, które są równowartością adekwatnej sumy liczonej w funtach i określanej przez tamtejsze urzędy, będzie podlegał zwrotowi. Problem dla podatnika pojawia się dopiero wtedy, gdy nastąpi niedopłata z powodu przekroczenia progu podatkowego, które na zachodzie Europy znacznie podwyższają zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Kraje Unii Europejskiej z niskimi podatkami

Poza Wielką Brytanią w kwestii podatku dochodowego większość krajów Unii Europejskiej będzie dla Polaków atrakcyjna. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących za granicą sezonowo i rozliczających się głównie z polskim urzędem skarbowym. Wiąże się to z faktem, że tamtejsze średnie zarobków, od których liczone są kwoty wolne od podatku, są nominalnie wielokrotnie wyższe niż w Polsce, a to oznacza, że praktycznie w każdym z krajów europy zachodniej kwota wolna od podatku jest co najmniej kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie wyższa niż w Polsce. Bardzo korzystne warunki podatkowe uzyskuje się także w Niemczech, Belgii, Holandii, czy Hiszpanii, które są popularnymi kierunkami wśród polskich pracowników sezonowych.

Kwestie formalne a zwrot podatku z zagranicy

Mieszkając za granicą, należy pamiętać, że należy skrupulatnie dopełniać wszystkich formalności związanych z kwestiami zatrudnienia. Wszelkie niedociągnięcia i braki w dokumentacji spowodują, że polski urząd skarbowy upomni się o należy podatek dochodowy, wynikający z przychodów, które i tak zostały już opodatkowane za granicą. Oznacza to, że pomimo jednokrotnego zapłacenia podatków na rzecz lokalnych urzędów zostanie się podwójnie opodatkowanym. Można tego jednak łatwo uniknąć, o ile pracuje się w krajach Unii Europejskiej, gdyż prawo unijne bardzo dobrze reguluje kwestie zatrudnienia i pozwala na swobodne rozliczanie się w tego typu sytuacjach. Kluczem jest jednak skorzystanie z porad wyspecjalizowane biura rachunkowego, o ile nie posiada się odpowiednich kompetencji oraz dopełnienie wszelkich formalności oraz posiadanie pełnej dokumentacji od swojego zagranicznego pracodawcy.