Tak jak obiecałem w pierwszej części artykułu, począwszy od teraz będę starał się omawiać praktyczne sytuacje, które występują w czasie meczu.

Jako że baseball (co może niektórych dziwić) jest mimo wszystko zwykłą dyscypliną sportową, cel postawiony przed drużynami w każdym spotkaniu jest dokładnie taki sam, czyli osiągnięcie lepszego wyniku niż przeciwnik. Co już ma prawo kogoś nieco dziwić to mianowicie to, że w baseballu drużyny nie zdobywają punktów (points), jak w futbolu czy koszykówce. Tym bardziej nie zdobywają goli (goals), jak w hokeju. Celem meczu baseballowego jest zdobycie większej niż przeciwnik liczby runs, co można przetłumaczyć jako biegi, lecz ja często i tak będę się posługiwał, dla trochę większej swobody językowej, słowem punkty. Jednak samo angielskie słowo runs (biegi) jest istotne, ponieważ posłuży mi do wyjaśnienia sposobu ich zdobywania.

Zanim jednak do tego przejdę, Czytelnikowi należy się kilka słów o zawodnikach i ich zadaniach na boisku. Podobnie jak w wielu innych dyscyplinach, przed baseballistami są postawione zarówno zadania ofensywne (w celu zdobycia punktów) jak i defensywne (aby utrudnić ich zdobycie przeciwnikowi). Gra odbywa się w sposób turowy: najpierw drużyna A ma okazję zdobywać punkty (runs), a drużyna B się bronić, a potem sytuacja ma się na odwrót. Taka zamiana odbywa się zwykle dziewięć razy w ciągu meczu (nieco później wyjaśnię kiedy dokładnie ta zmiana ma miejsce). Drużyna, która może zdobywać punkty jest określana jako team at bat (czyli drużyna, która odbija piłkę), zaś drużyna broniąca się jako fielding team (czyli drużyna w polu). Od tego już niedaleko do wyjaśnienia kluczowej kwestii, czyli zdobywania punktów (runs).

Zawodnik, który stoi przy bazie domowej (w miejscu ograniczonym liniami i nazywanym batter’s box) ma za zadanie odbić piłkę (mówi się o nim, że jest at bat). Jest on zatem częścią drużyny stanowiącej w danym momencie ofensywę, ponieważ może przyczynić się, podobnie jak jego koledzy znajdujący się na bazach, do zdobycia przez drużynę punktów. Pominę w tej chwili to, co się dzieje, gdy zawodnik jest at bat (to znaczy próbuje odbić piłkę), a także to, w jaki sposób drużyna przeciwna usiłuje przeszkodzić w zdobywaniu punktów. Na chwilę obecną wystarczy wiedzieć, że na boisku są cztery bazy i na każdej z nich może znajdować się w jednym momencie najwyżej jeden gracz.