Podział majątku przy rozwodzie – ile trzeba za to zapłacić?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwe – trzeba odpowiadać na wnikliwe pytania sądu, często prane są brudy i wyciągane największe sekrety współmałżonków. Trzeba liczyć się także z koniecznością podziału majątku, co również generuje dodatkowe koszty i spory.

Podział majątku – kiedy i co wpływa na cenę?

Podział majątku jest zaliczany do spraw z zakresu postępowania nieprocesowego, czyli w sprawie bierze udział wnioskodawca i uczestnik, a nie powód i pozwany. W związku z tym koszty procesu są pokrywane przez stronę przegraną, a nie osobę, która zdecydowała się na przygotowanie i dostarczenie do sądu wniosku. Przez określenie koszty rozumie się wydatek na zastępstwo procesowe oraz pozostałe koszty, a w tym koszty opinii biegłych, koszty dojazdów świadków oraz opłaty sądowe. Wsparcie specjalisty z zakresu prawa jest niezwykle ważne na każdym etapie procesu, dlatego warto skorzystać z usług, jakie oferuje kancelaria adwokacka Gniezno, jak i inne miasta w Polsce charakteryzuje się wysokim współczynnikiem rozwodów, dlatego podział majątku jest wykonywany na porządku dziennym.

Podział majątku – jaki jest koszt?

W trakcie podziału majątku trzeba wziąć pod uwagę opłaty stałe, które są uzależnione od stanowiska współmałżonków. Jeśli strony przedstawią zgodny projekt podziału majątku, wymagane jest jedynie uiszczenie kwoty w wysokości 300 zł. Z kolei, kiedy potrzebny jest podział wspólnego majątku przez sąd, trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 1000 zł.

Proces podziału majątku jest bardzo skomplikowany i nie należy do łatwych, szczególnie kiedy strony nie są w stanie dojść do porozumienia (taka sytuacja ma miejsce najczęściej). Przypadek jest jeszcze bardziej skomplikowany, kiedy sąd orzekł o winie jednego ze współmałżonków. Cała sprawa jest wtedy podszyta złością, bólem i rozgoryczeniem. W omawianym przypadku bardzo często korzysta się z pomocy biegłego sądowego, który odpowiada za wycenę nieruchomości oraz określenie czy jest możliwe stworzenie z niej dwóch samodzielnych lokali. Opinia biegłego to oczywiście kolejny koszt, który najczęściej zostaje pokryty w równych częściach. Sąd ma także możliwość odstąpienia od obciążania współmałżonków kosztami. Wtedy wydatek jest pokrywany przez Skarb Państwa.