Obturacyjny bezdech
senny jest
nieprawidłowością wielu z nas.
Najczęściej sami nie mam tego
świadomości i
zaniedbujemy
częste
sygnały tej
popularnej choroby. Jakiego rodzaju sygnały
musimy
na pewno wziąć na poważnie i
wybrać się do lekarza?

Bezdech
objawia się nie tylko w czasie
snu, ale też
w czasie dziennej aktywności.
Sygnałami nocnymi są niezaprzeczalnie chrapanie, częste przebudzenia, trudność z ponownym zaśnięciem, nadmierna
potliwość. Podczas dnia natomiast często
odczuwamy bóle głowy, czy
dużą drażliwość.
Ludzie dotknięte OBS właściwie nigdy nie czują się zupełnie
wyspani. Najczęściej tego typu
znaki bywają
bagatelizowane i nie decydujemy się na
leczenie. Niejednokrotnie
nie traktujemy tego póki nie
uzmysłowimy sobie, jakiego rodzaju
skutki może mieć
zaniedbanie OBS. Może to doprowadzić
do zawału, nadciśnienia tętniczego, czy udaru
mózgu.

Walka z bezdechem
najczęściej polega na
użyciu
specjalnego urządzenia, którym jest
aparat CPAP. Terapia nim
polega na wkładaniu bezpośrednio przed snem specjalnej maski na twarz obejmującej nos i usta,
czy sam nos. Aparaty CPAP zapewniają
oferuje szansę bezinwazyjnej
terapii
bezdechu.
sennego. Nie musimy decydować się na
stosowanie
farmaceutyków,
czy też na inną terapię. Wystarczy, tylko
że będziemy używać CPAP
wyłącznie w czasie nocnego
wypoczynku. Efekty z pewnością będą
dostrzegalne
już w trakcie pierwszej nocy terapii.
Bo dzięki temu
specjalistycznemu
urządzeniu sen Aparat CPAP
wpływa na to że, że nie
budzimy się codziennie w trakcie nocy, czego
efekty widzimy za
dnia. Przestajemy być już
nieprzerwanie
wymęczeni
i podminowani.
Aparat eliminuje
także uciążliwy dla drugiej
połowy problem chrapania.