uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych

Szkoły integracyjne stają się coraz bardziej popularne. Do takich palcówek mogą uczęszczać dziś o specjalnych potrzebach. Wbrew powszechnej opinii nie zawsze są to dzieci z zaburzeniami rozwoju psychicznego, a więc i innymi wymaganiami edukacyjnymi. Co jeszcze warto wiedzieć o szkołach integracyjnych?

Jakie dzieci chodzą do szkół integracyjnych?

Do szkół integracyjnych chodzą zarówno dzieci zdrowe, jak i z różnego rodzaju zaburzeniami. Wszystkie dzieci przyjmowane są do takich klas na wniosek rodziców, ale te o specjalnych potrzebach związanych z edukacją dodatkowo muszą mieć opinię z odpowiedniej poradni, na podstawie które szkoła będzie, odpowiednio do ich potrzeb, modyfikować proces nauki, tak by przebiegał on możliwie jak najbliżej normalnego programu nauczania.

Czego uczą się dzieci w szkole integracyjnej?

Nauka w szkole integracyjnej oparta jest dokładnie na tej samej podstawie programowej, co w standardowych szkołach. To samo tyczy się systemu oceniania. Wszystkie klasy, niezależnie od tego czy są integracyjne, czy nie, podlegają tym samym zasadą. Dzieci, które mają stwierdzone zaburzenia, mają na bieżąco modyfikowany program lub sposób nauki materiału. Do możliwości dzieci niepełnosprawnych dostosowuje się również wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, czy wyjazdy na wycieczki. W klasie integracyjnej jest też przynajmniej dwóch nauczycieli, z czego jeden po prostu pomaga dzieciom, które wolniej się uczą, czy np. mają problemy z zanotowaniem. Choć taka osoba została wprowadzona do zespołu ze względu na dzieci z zaburzeniami, to z jego pomocy mogą też korzystać dzieci zdrowe.

Uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych i inne ułatwienia

Obecnie w większości szkół standardem jest wprowadzanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W związku z tym chociaż jedna łazienka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w niej uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych, które znajdują się przy toalecie i umywalce. Uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych lub inne podobne można też znaleźć w miejscach, w których dzieci się przebierają np. szatnie do zajęć wychowania fizycznego. We wszystkich miejscach, gdzie dziecko niepełnosprawne może mieć problemy z przemieszczaniem się, na odpowiedniej wysokości zamontowane powinny być poręcze, lub różnego rodzaju dźwigi osobowe, windy, czy podjazdy. Wszystkie te rozwiązania są oczywistością w szkołach integracyjnych, ale są również wdrażane w nowobudowanych placówkach, które powinny zapewnić równomierny dostęp do edukacji.