adwokat alimenty łódź

Sprawa rozwodowa małżonków, którzy posiadają dzieci jest niewątpliwie skomplikowana i bardzo trudna dla wszystkich. Nieodłącznym jej elementem jest ustalenie wysokości alimentów, co bywa bardzo problematyczne. W internecie widnieje jednak wiele ofert, które pomóc mogą znaleźć odpowiedniego specjalistę, który pomoże w tym trudnym czasie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google adwokat alimenty Łódź, Poznań czy Warszawa. Co musisz wiedzieć o obowiązku alimentacyjnym?

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostało zdefiniowane pojęcie obowiązku alimentacyjnego. Według tego ujęcia jest to „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania”. Co ciekawe, obowiązek alimentacyjny spoczywa nie tylko na krewnych w linii prostej, ale także na rodzeństwie. Ustawodawca wskazuje także specjalne sytuacje, w których obowiązek alimentacyjny dotyczyć może również osób, pomiędzy które nie są związane więzami krwi. Celem alimentów jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb uprawnionego, najczęściej dziecka – dotyczy to wyżywienia, mieszkania, leczenia oraz zakupów środków higienicznych czy odzieży. Dodatkowo w przypadku dziecka, ważne jest także zapewnienie mu możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

W jaki sposób ustalić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależna jest możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica oraz od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Co ciekawe, brane pod uwagę są nie tylko obecne dochody rodzica, ale także możliwości finansowe jakie ma, z tytułu posiadanego zawodu lub doświadczenia. Zapobiegać to ma celowemu zaniżaniu dochodów oraz uchylaniu się od pracy, w celu zaniżenia alimentów. Dodatkowo sąd bada również poziom życia rodzica. Zgodnie z przyjętymi zasadami poziom życia dziecka, powinien być podobny do poziomu statusu materialnego rodzica. Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na całe życie. Wiadome jest, że im starsze dziecko, tym większe ma potrzeby. Na sile zyskują przede wszystkim potrzeby edukacyjne i te które związane są z rozwijaniem pasji i zainteresowań. Ze względu na ten fakt, należy pamiętać, że wysokość alimentów może ulegać zmianie. Każda ze stron ma prawo wystąpić z żądaniem o podwyższenie alimentów oraz och zmniejszenie w przypadku zmniejszenia dochodów i pogorszenia ogólnej sytuacji materialnej.