Skrytobójczy rabuś kości, czyli zrzeszotnienie kości, w naszej ojczyźnie spada na blisko 2 miliony ludzi w wieku 50+ . Za jej wystąpienie odpowiada niemało czynników, w tym skłonności odziedziczone po przodkach czy rasa europejska lub azjatycka, które zdają się być łatwiejszym celem choroby. Czy znamy najważniejsze okoliczności prowadzące do rozwoju osteoporozy?

Zmiany osteoropozowe kiedy zgłosić się do lekarza

Nikt nie jest w stanie podać faktycznych symptomów, które komunikują, że człowiek został „zaatakowany” przez osteoporozę. Niemal zawsze schorzenie definiowane jest w momencie, gdy dochodzi do pierwszego złamania.

Osteoporoza związana jest z wieloma czynnikami, jakie mogą zwiększyć ryzyko zachorowania. Osteoporoza prowadzi do konsekwentnego zaniku tkanki kostnej ,a co więcej pogarszającej się gęstości mineralnej naszych kości, co prowadzi do zmian osteoporotycznych.

Do powodów przypadłości zalicza się głównie predyspozycje dziedziczne a także płeć, ponieważ panie stanowią większość pacjentów. Zrzeszotnienie kości przeważnie atakuje rasy europejską i azjatycką, a wpływ na wyższą częstotliwość występowania ma późny wiek i niedowaga. Wymienia się kolejno czynniki dietozależne, co może sprowokować zbyt niski poziom wapnia, białka, witaminy D3 oraz nagminne stosowanie używek doprowadzających do pozbywania się z organizmu nieodzownych dla kości minerałów.

Osteoporoza dieta

Zrzeszotnienie kości rozwija się bardzo dyskretnie, z reguły aż do momentu wystąpienia złamania, wtedy zaleca się zmianę diety, w tym porzucenie papierosów. W codziennej diecie doradza się spożywanie pokarmów i zażywanie preparatów prozdrowotnych, które powinny wprowadzać do układu pokarmowego pokaźne ilości substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Osteoporoza środki farmakologiczne

Odwracanie zgubnych konsekwencji osteoporozy rozpoczyna się od wcześniejszego przeprowadzenia specjalistycznych badań, które dadzą odpowiedzi szerszych by nie tylko ocenić konkretny stan, lecz także zakwalifikować Twoją chorobę do jednego z dwóch typów, w których występuje – A lub B. Badanie zrzeszotnienia kości leży w zmierzeniu gęstości mineralnej tkanki kostnej z wykorzystaniem parametru T-Score.
Podawanie leków na zrzeszotnienie kości jest realizowane celem zwiększenia gęstości mineralnej kości, jak również pobudzenia budowy kości, co uzyskuje się na przykład poprzez przepisywanie tabletek przeciwresorpcyjnych. Wraz z dostarczaniem naszemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych i łagodną gimnastyką, ulepsza się stan tkanki kostnej, ogólna wytrzymałość a przy tym będziemy mogli zmniejszyć niebezpieczeństwo powtórnych złamań osteoporotycznych.