Zwrot podatku z Anglii – co warto wiedzieć

Sytuacja życiowa wielu Polaków skłoniła ich do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy. Warto jest znać swoje prawa i czego można oczekiwać po pracy za granicą. Każdy, kto pracował legalnie na terenie Anglii, Szkocji, Walii lub też Irlandii Północnej, może się ubiegać o zwrot podatku. Czas, na przełomie którego można się o niego ubiegać, wynosi 5 lat. Jest to niewątpliwie korzyść, z której to warto skorzystać.

Zwrot podatku z Anglii – znaj swoje prawa

Zwrot podatku z Anglii może być zrealizowany w sytuacji, w której legalnie tam pracowałeś. Następuje on na podstawie kart podatkowych P45 (jest to dokument, który zawiera informacje i sumie całego wynagrodzenia i potrąconego podatku, jaki pracownik powinien otrzymać po zakończeniu pracy w danej firmie, w trakcie trwania roku podatkowego) oraz P60 (na formularzu tym wykazane są kwoty dochodu, jak i pobranych zaliczek), i realizowany jest średnio w okresie wynoszącym od 3 do 6 miesięcy. W innym przypadku, do którego zalicza się rozliczanie na podstawie payslipów, może trwać od 6 do 12 miesięcy. Aby otrzymać zwrot podatku z Anglii, należy wypełnić odpowiednie dokumenty. Wysokość zwrotu jest uzależniona od dochodu, jaki udało się uzyskać, pracując za granicą oraz od wysokości pobranego podatku przez pracodawcę. Jeśli kwota ta nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym, można oczekiwać odzyskania całego nadpłaconego podatku.

Zwrot podatku z Anglii – co warto wiedzieć

O zwrot podatku z Anglii można się ubiegać w dwóch terminach. Jeden, to okres zakończenia roku podatkowego, a drugi to zakończenie pracy za granicą. Nie potrzeba posiadać wszystkich payslipów, wystarczy ostatni, na którym będą zawarte informacje i zapłaconym podatku i dochodzie. Osoby osiągające przychody za granicą są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, korzystając z deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Rozliczenie podatku z Anglii można zrobić samodzielnie, wypełniając odpowiednią dokumentację, lub zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy.